Kompetence - mūsu panākumu pamats
http://www.prolined.lv
labākie risinājumi
biznesam
Meklēšana
Kontakti

APSARDŽU SISTĒMU NODAĻA
Daugavpils, Ģimnāzijas 16
tālr.: (+371) 654 07996
fakss: (+371) 654 07997
e-pasts: serviss@prolined.lv
Darba laiks:
p.o.t.c.p.
no 08.00 līdz 17.00
CENTRĀLAIS OFISS
Daugavpils, Ģimnāzijas 16
tālr.: (+371) 654 23950
fakss: (+371) 654 07997
e-pasts: info@prolined.lv
Sistēmas videonovērošana
Mūsu uzņēmuma speciālisti ātri un kvalitatīvi:
 • palīdzēs Jums sastādīt un noformulēt videonovērošanas sistēmas izveides tehnisko uzdevumu;
 • sabalansēs videonovērošanas sistēmas cenu ar uzstādīto uzdevumu apjomu;
 • veiks videonovērošanas sistēmas projektēšanu atbilstoši Jūsu prasībām un finansiālajām iespējām;
 • sagatavos projekta dokumentāciju, izstrādās tekošās un periodiskās apkopes reglamentu;
 • veiks jebkuras sarežģītības pakāpes videonovērošanas sistēmas apskati atbilstoši visaugstākajām kvalitātes prasībām ;
 • kvalificēti veiks esošās videonovērošanas sistēmas novērtējumu un sniegs rekomendācijastās tās remontam, rekonstrukcijai un renovācijai;
 • veiks videonovērošanas sistēmas remontu, rekonstrukciju un renovāciju;
 • nodrošinās tekošo (pēc pieprasījuma) un periodisko (pēc termiņa) videonovērošanas sistēmas apkopi .
Apsardzes sistēmas signalizācijas
Mūsu inženierspeciālistiem ir liela praktiskā darba pieredze apsardzes signalizācijas sistēmu izstrādē, projektēšanā, instalācijā un tehniskajā apkopē un uzturēšanā.
Ātri, kvalitatīvi un par saprātīgu cenu
 • Novērtēsim Jūsu objekta drošības riskus;
 • pielietojot tehniskās apsardzes līdzekļus, sagatavosim argumentētu un pārdomātu Jūsu objekta drošības koncepciju;
 • SOS tehniskos risinājumus saskaņosim ar uzticamākajiem un kompetentākajiem apsardzes pakalpojumu sniedzējiem
 • saskaņā ar apstiprināto objekta drošības koncepciju; izstrādāsim SOS tehnisko projektu;
 • sagatavosim projekta izpildes dokumentāciju un SOS apkopes reglamentu;
 • veiksim SOS montāžas darbus saskaņā ar projekta dokumentāciju un garantējot darbu kvalitāti;
 • esošo SOS sistēmu nodosim ekspluatācijā jebkuram apsardzes pakalpojumu sniedzēju operatoram;
 • veiksim testēšanas, darbspēju un atbilstības līmeņa noteikšanas pasākumus, lai novērstu jebkurus iespējamos objekta drošības apdraudējumus;
 • veiksim SOS tekošo remontu, rekonstrukciju un renovāciju;
 • nodrošināsim objekta apsardzes tehnisko līdzekļu periodisko apkopi.

Ugunsgrēka atklāšanas sistēmas signalizācija un
izziņošana ugunsgrēka laikā
Uzņēmuma sertificētie darbinieki ātri, kvalitatīvi un par saprātīgu cenu:
 • apsekos Jūsu objektu, novērtējot ugunsdrošības sistēmu ;
 • novērtēs ugunsdrošības tehnisko līdzekļu atbilstību LR normatīvajiem aktiem un reglamentējošajiem dokumentiem (LBN, EN);
 • atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, izstrādās projekta izpildes dokumentāciju, nodrošinot Jūsu objektu ar СПСОП tehniskajiem līdzekļiem;
 • atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, veiks СПСОП montāžu un nodošanu ekspluatācijā;
 • atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un reglamentējošajai dokumentācijai, sagatavos СПСОП reglamentu un periodiskās apkopes dokumentāciju;
 • sagatavos un atbilstoši noformēs evakuācijas plānus un ugundzēšanas primāro līdzekļu izvietojumu;
 • nodrošinās kvalitatīvu СПСОП apkopi atbilstoši sastādītajam reglamentam;
 • nodrošinās ugunsdzēšamo aparātu uzpildes un kontroles termiņu ievērošanu;
 • veiks ugunsdzēšamo aparātu uzpildi;